ჩვენ შესახებ

გოუ ჯგუფი მედია

გოუ ჯგუფი მედია 2009 წელს პროფესიონალი ჟურნალისტებისა და რედაქტორების მიერ დაფუძნდა. ის ძირითადად საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მუშაობს.

ჩვენი მისიაა:

  • საზოგადოებაში უფრო ღრმა და ინფორმირებული დიალოგის წარმართვა, განსაკუთრებით რეგიონებში.
  • საზოგადოების წევრებისთვის, უმეტესად რეგიონებში მცხოვრები უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის, შესაძლებლობის მიცემა, რათა გაუჩნდეთ ახალი ინიციატივები და აქტიური როლი შეასრულონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
  • არსებული შეხედულებებისა და სტერეოტიპების შეცვლა საკამათო თემებზე ინფორმაციის გავრცელებისა და დიალოგის წარმართვის გზით.
    დახმარება საზოგადოებისთვის, რომელმაც არაერთი კონფლიქტი გადაიტანა და ხანგრძლივი მშვიდობიანი პროცესის უპირატესობა გააცნობიერა.
  • დაძაბულობის შემსუბუქება კავკასიაში მცხოვრებ თემებს შორის, რომელსაც ხშირად ამწვავებს სათანადო ინფორმაციის არარსებობა.
    ახალი საზოგადოებრივი ლიდერების მხარდაჭერა, განსაკუთრებით რეგიონებში. რაც ხელს შეუწყობს მმართველობის სისტემების გაუმჯობესებას.
  • ადამიანებსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობების გაღრმავებისათვის ხელშეწყობა, განსაკუთრებით კონფლიქტურ რეგიონებში, რათა შესაძლო გახდეს მათ შორის ნაყოფიერი დიალოგი საერთო პრობლემებზე.

მიგვაჩნია, რომ ჩვენი მიზნების მისაღწევად ჟურნალისტიკა კარგი საშუალებაა და ჩვენ გაცილებით უკეთეს შედეგს მივიღებთ, თუ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები დისკუსიაში ჩაერთვებიან და საკუთარ ხედვასა და გამოცდილებას გაგვიზიარებენ.ბის სისტემების გაუმჯობესებას.

თანამშრომლები

მარგარიტა ახვლედიანი

დირექტორი / მთავარი რედაქტორი

margarita@gogroupmedia.net

ნატაშა შტიკოვა

გრანტების მენეჯერი

natasha.shtykova@gogroupmedia.net

მაკა ცნობილაძე

მთავარი მენეჯერი

maka.tsnobiladze@gogroupmedia.net

დავით ფიფია

ვიდეო რედაქტორი

david.pipia@gogroupmedia.net

ნინო მემანიშვილი

ვიდეო რედაქტორი

ni.memanishvili@yahoo.com

მაია წიკლაური

ვებ რედაქტორი

maokitso@gmail.com


GO Group Media
© Copyright 2016 GO Group Media