მობილური მედია

@მმ: მობილური მედია
(მულტიმედია და უმცირესობები)

ახალი მედია ცვლილებისთვის

მობილური ჟურნალისტიკის კურსის სტუდენტები, რომლებიც უწყვეტად ტრენინგებსა და კონსულტაციებს გადიან, თავიანთ დოკუმენტურ ფილმებს ნოვატორულ ფორმატში და თანამედროვე პლატფორმების გამოყენებით იღებენ.

გადასაღებად სტუდენტები სმარტფონებით სარგებლობენ, ხოლო მონტაჟისა და ვიდეოს დასამუშავებლად სხვადასხვა მობილურ აპლიკაციებს იყენებენ. სტუდნეტების მიერ შერჩეული გმირები, ძირითადად, ის ადამიანები არიან, ვინც იშვიათად ჩნდება ტრადიცული მედიის ყურადღების ცენტრში – ეთნიკური, რელიგიური უმცირესობები, ქალები, რომლებიც დისკრიმინაციას აწყდებიან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და სხვა.

ამ ახალ საწავლო პროგრამას „გოუ ჯგუფი“ პრაღაში არსებულ ორგანიზაციასთან,Transitions, ახორციელებს. კურსს მხარს უჭერს ფონდი Visegrad, the National Endowment for Democracy და Black Sea Trust for Regional cooperation. ჩვენი საერთო ძირითადი მიზანია დავეხმაროთ ახალგაზრდა ჟურნალისტებს სამხრეთ კავკასიის სხვადასხვა რეგიონიდან, მათ შორის კონფლიქტის ზონებიდან, დაეუფლონ ახალ ტექნოლოგიებსა და თანამედროვე მობილურ აპლიკაციებს, იმისთვის, რომ მათი გმირების ხმა ფართო აუდიტორიას მიაწოდონ.

Recently filmed by students:


GO Group Media
© Copyright 2016 GO Group Media